Velkommen til Tiurleikens hjemmeside

Styrerommet (Ravnkollbakken 16) er åpent mandager mellom kl. 18-19.

Dersom du er i behov av kontakt med styret utenom ovennevnte tidrom, send mail til styret@tiurleiken.no,

ring styreleder 472 63 904 eller vakt telefon 940 58 388