Endret: 3 jan 2017     Opprettet: 6 sep 2016

Rundskriv Tiurstua

Viser til rundskriv av 10.mai 2016 vedrørende utleie av Tiurstua. Styret har behandlet denne saken på nytt, og ny leieinstruksen følger i rundskrivet