Styret 2017-2018

Styret i borettslaget velges av generalforsamlingen hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Leder velges annen hvert år. Styremedlemmer velges hvert år (2 styremedlemmer på valg hvert år), for 2 år av gangen. Dersom et styremedlem fratrer i perioden, vil ett varamedlem tiltre som medlem frem til neste generalforsamling, og det velges da nytt styremedlem.

Karin Syversen              Styreleder

Heidi Jægtvik                 Nestleder

Åse Margaret Skedsmo Styremedlem

Trym Kværna                 Styremedlem

Anisa Jama                    Styremedlem

Knut Schøning               Varamedlem

Linda Mella                    Varamedlem

Kari Finstad                    Varamedlem