Styret 2016-2017

Styret i borettslaget velges av generalforsamlingen hver år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Leder velges annen hvert år. Styremedlemmer velges hvert år (2 styremedlemmer på valg hvert år), for 2 år av gangen. Dersom et styremedlem fratrer i perioden, vil ett varamedlem tiltre som medlem frem til neste generalforsamling, og det velges da nytt styremedlem.

Karin Syversen Styreleder

Heidi Jægtvik Nestleder

Morten Lund Styremedlem

Hanne Frantzen Styremedlem

Stein Marius Stornes Styremedlem

Åse Margaret Skedsmo Varamedlem

Torun Werner Varamedlem

Kari Finstad Varamedlem