Styrerommet i Ravnkollbakken 16 avviklet

Styrerom i Ravnkollbakken 16 gjøres om til berederrom i forbindelse med forestående rør- og baderomsrehabilitering.

Styrerommet i Ravnkollbakken 16 skal gjøres om til berederrom i forbindelse med forestående rør- og baderomsrehabilitering. Dette medfører at styrerommet ble stengt fra og med november.


Styret jobber med alternative muligheter, men et nytt fast styrerom vil ikke være på plass før i 2020. Det vil bli informert om en midlertidig løsning så snart som mulig. 

Styret nås på  mail: styret@tiurleiken.no

eller 

Vakttelefon styret: 940 58 388.

Styreleder treffes på 412 58 896.