30 apr 2020

Presentasjon fra beboermøte 19.09.19

Planlagt beboermøte for øvre tun blir ikke gjennomført som planlagt på grunn av covid19.

Det er vanskelig å få gjennomført et fysisk beboermøte slik situasjonen er nå. Planen var at beboermøte nr 2 skulle gjennomføres før oppstart på Øvre tun. 

Vedlegger presentasjonen som ble benyttet på beboermøte 1, som ville blitt benyttet også på beboermøte 2.

Presentasjon