Endret: 19 nov 2016     Opprettet: 29 jan 2016

Rundskriv 280116

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BORETTSLAGET

Styret i Tiurleiken Borettslag har nå valgt å kontakte Obos Prosjekt AS for å få utarbeidet en plan for vedlikehold av gamle rør og våtrom generelt i borettslaget.

Vi er godt i rute med vedlikeholdet i borettslaget. Det som står for tur er tekking av det siste taket, Ravnkollbakken 12-14-16. I tillegg skal de siste seks felles el-tavlene byttes.

Som nevnt, mener vi det nå er tid for å fokusere på rehabiliteringsbehovet for våtrom. Dette er den største økonomiske utfordringen for borettslaget fremover.

Rørene i borettslaget begynner å bli gamle. Det er kun et tidsspørsmål om når vi må begynne å gjøre noe i forhold til dette. PVC-rør er støpt rett inn i betongen, og alle sluk består av støpejern. Ingen av badene/vaskerommene hadde membran ved innflytting her i 1972.

Hvis vi får for mange lekkasjer fra rør, kan forsikringsselskapet sette foten ned og ikke lenger dekke disse skadene. Spørsmålet er derfor hvor lenge rørene vil holde.

En vedlikeholdsplan vil hjelpe oss med å avklare dette.

I denne sammenheng anbefaler vi nå andelseierne til ikke å påbegynne rehabilitering av bad/vaskerom før tilstandsrapporten er klar.

Styret vil komme tilbake med info så snart denne foreligger. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta litt tid.

Oslo, 28.januar 2016

STYRET