Endret: 22 nov 2020     Opprettet: 9 nov 2015

Priser for nøkler, tag osv

Gjennom mange år har rutinen vært at styret bestiller skilt og nøkler/tag fra leverandører. For leverandørene er dette meget gunstig da de får færre personer å forholde seg til. Selv om styret bestiller, så er det på oppdrag fra deg som andelshaver og det er du som må betale for din bestilling.

PRISLISTE

• Postkasse skilt 

Du kan bestille nytt postkasseskilt ved henvendelse til styret@tiurleiken.no. Nytt postkasse skilt har en selvkost pris på kr 50,00 som betales av andelshaver.Betaling for kjøp av postkasse skilt gjør du via denne lenken: http://tinyurl.com/sazuz6g.  

• Navn på ringeklokke ute

Dette er en tjeneste som vi ikke blir fakturert for, slik at dette er GRATIS

• Bestilling og kjøp av nøkler/tag til oppgangsdør

Når nøkler/tag blir bestilt, blir borettslaget fakturert for dette. Andelshaver betaler nøkler og TAG til selvkostpris. Nøkler kr 250,00 og TAG kr 100,00 TAG  bestilles via bestillingskjema under praktisk informasjon på denne nettsiden eller trykk her for TAG og her for nøkkel

Bestilling av garasje åpner gjøres via bestillingskjema under praktisk informasjon på denne nett siden. Andelshaver betaler for garasjeåpner kr 450,00.• Bestilling av garasjeåpner

• Bestilling av ytterdører

Styret bestiller ny ytterdør på vegne av andelshaver, og fakturerer andelshaver etter en til hver tid gjeldende priser. Pris opplyses ved bestilling.

NB! Det er ikke anledning til å betale kontant ved kjøp av nøkler/tag/garasjeåpner. Vi benytter viaOBOS (betalingslink) og Vipps.