Endret: 1 aug 2018     Opprettet: 15 mai 2018

Lading av el-biler i garasjehuset

Det er kun anledning til å lade el-biler i garasjehuset på plasser etablert for dette formålet.

Det er ikke lov å lade el-biler på ordinære plasser i garasjehuset.

Det er etablert 10 plasser i 1. etasje i garasjehuset for lading ev el-biler. Disse plassene er ikke til fri bruk, men disponeres av andelshavere som har fått tildelt plassen gjennom styret. Disse plassene er det desverre venteliste på. 

Grunnen til at det ikke er lov å lade på de ordinære plassene har noe med vårt strømnett å gjøre, og all lading som gjøres på disse plassene belastes fellesskapet i borettslaget.

Det vil bli utstedt varsler fra OBOS ved ulovlig lading på ordinære plasser.