DYREHOLDSREGLER

• Hunder/katter skal føres i bånd innenfor Romsåsringen. Det forutsettes at hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere hvis hund går løs i tiden hvor det er båndtvang. Det er ikke tillatt å bade dyr i Svarttjern, eller foreta lufting på gressarealet rundt tjernet.

Alle dyr skal luftes utenfor borettslagets område.

• Det forutsettes at fører skal ha full kontroll over dyret og at all lufting og ferdsel skjer på eiers ansvar. Mindreårige (under 16 år) har ikke anledning til å lufte hunder.

• Eier av hund/katt forplikter seg til omgående å fjerne ekstrementer fra trappeoppganger, plener, veier o.l. Beboere i underetasjer tillates ikke å benytte hagen til lufting!

• Hundeeiere plikter å møte på dugnader som styret finner nødvendig å avholde.

• Alle eiere av hund/katt plikter å være registrert i borettslagets dyreoversikt. Det er kun de som har latt seg registrere/undertegnet erklæring som har lov å ha dyr.

Det henvises forøvrig til punkt 4 i Husordensreglene.

Forandringer i dyreholdet skal meldes til styret.