Endret: 18 feb 2017     Opprettet: 22 jan 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Tiurleiken Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling MANDAG 24.APRIL 2017 KL.18.00 på Flerbruksenteret, Romås senter 2-4.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.02.17.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

-gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
-formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslag sendes skriftlig til styret. (Kan legges i styrets postkasse, Ravnkollbakken 16).

Alternativt til e-post styret@tiurleiken.no

 

Oslo, 8. januar 2017

STYRET

Les rundskrivet her

Endring av møtelokale