Endret: 11 aug 2019     Opprettet: 15 feb 2015

Velferden er et underutvalg som kan arrangere sosiale sammenkomster, turer, temakvelder osv. Velferden har ansvar for å arrangere tillitsmannsfest for alle med et verv i borettslaget, samt årlig beboertur i november/desember.

I perioden 2019-2020 er det ikke meldt seg representanter til Velferdsutvalget. 

Styret oppfordret interesserte til å melde seg til valgkomiteen.