Endret: 29 nov 2018     Opprettet: 3 mai 2018

Styret 2018-2019

Styret i borettslaget velges av generalforsamlingen hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Leder velges annen hvert år. Styremedlemmer velges hvert år (2 styremedlemmer på valg hvert år), for 2 år av gangen. Dersom et styremedlem fratrer i perioden, vil ett varamedlem tiltre som medlem frem til neste generalforsamling, og det velges da nytt styremedlem

Heidi Jægtvik             Styreleder

Kari Finstad               Nestleder

Anisa Jama                 Styremedlem   (tom 28.11.18)

Ewa Thim                   Styremedlem

Thea Hals                     Styremedlem

Knut Schøning           Varamedlem

Hanne Bergum           Varamedlem