Endret: 6 apr 2020     Opprettet: 29 sep 2019

Melde skade - Forsikringsavtale med Fremtind

Styret har på vegne av borettslaget inngått forsikringsavtale med Fremtind fra og med 1. oktober 2019. Det er ingen endringer i vilkårene, men vi må nå melde skade på et annet nummer og mail.

Ny forsikringsavtale er gjeldende fra 1. oktober 2019

MELDE SKADE           TLF: 915 02 300

E-mail:       Bygning og lagets eiendeler:       storskadebygning@Fremtind.no

E-mail:       Øvrige skader:                            Skadepost@fremtind.no

Du kan melde alle forhold på nettsiden        www.meldeskade.no

  • NB! Det er viktig at du som beboer varsler styret om forhold som gjelder bygningsmassen, slik at styret kan melde saken. Dersom du som beboer melder en slik skade, vil du bli fakturert egenandelen (10.000 kr) i stedet for borettslaget.
     

Tiurleiken borettslag har Org. nr 951 081 728.

Fremtind har høy kompetanse og lang erfaring med skadeoppgjør og jobber effektivt. De lover en bekymringsfri kundereise ved skadeoppgjør.

 

Oslo, 29. september 2019
Styret