27 okt 2020

Duegardiner og markiser

Info fra Solskjermingsgruppen ved vedlikehold og service på duegardiner og markiser. Det er til tider mye og sterk vind, og på vinteren snøfall. Borettslagene og beboere er selv ansvarlig for jevnlig vedlikehold og riktig bruk av duegardiner og markiser. Dette skal ikke brukes i all slags vær og stå uten tilsyn i dager med ster vind og snø. Dette er spesielt viktig i høyere etasjer.

Bruk og behandling av duegardinene:

Skader som påføres et produkt ved feilbruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av

naturkreftene, dekkes ikke av leverandørens garanti. Det er derfor viktig at bruker er oppmerksom på følgende:

Snø – Må være innrullet i snøvær for ikke å bli tynget ned og skadet.

Vind – Gardinene har naturlige begrensninger i vind. Denne gardin tåler 8-10 m/sek.= frisk bris

NB: La ikke gardinen stå ute uten tilsyn dager det kan forekomme sterk vind og snø.

 

Bruk og behandling av markisene:

Skader som påføres et produkt ved feilbruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av naturkreftene, dekkes ikke

av leverandørens garanti. Det er derfor viktig at bruker er oppmerksom på følgende:

• Snø – Må være innrullet i snøvær for ikke å bli tynget ned og skadet.

• Takras – Vær spesielt oppmerksom på ras fra tak (snø eller styrtregn).

• Våt markise – Dersom markisen rulles inn våt bør den snarest rulles ut for å kunne tørke. Den bør ikke være innrullet våt mer enn 2-3 dager før den rulles ut igjen for tørk.

• Vind – Markiser har naturlige begrensninger i vind. Denne markisetype tåler 8-10 m/sek.= frisk bris

• Temperatursvingninger rundt null – I temperaturer som veksler mellom pluss og minusgrader, må man være oppmerksom på at kondens mellom duklagene kan fryse til is. Dette kan lett virke som ”lim” og hindre markisen i å rulle ut

• NB: La ikke markisen stå ute uten tilsyn dager det kan forekomme vind, regn, snø.

 

 Før dere melder om feil eller behov for service til styret, sjekk dette:

• Dersom motor ikke fungerer – sjekk at det er strøm til motoren – sjekk sikring og evt. jordfeilbryter i sikringsskap.

• Solskjermingsprodukter som ikke fungerer – sjekk at det ikke er gjenstander eller annet i veien, f.eks. planter som har vokst i veien for mekanismen.

• Sjekk batterier i fjernkontrollen.

• Ta en visuell sjekk av produktet og se etter om noe ser galt ut og beskriv dette når du henvender deg til styret.

 

Brukermanual duegardin

Brukermanual  markiser

Sjekkliste før du bestiller service